Kombinácia elektromerovej a plynomerovej skrine

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Elektromerové skrine:

 • sú kompletne zapojené s prípravou na uchytenie a zapojenie elektromera vrátane protokolu o skúške a osvedčenia o akosti a kompletnosti výrobku – atestu
 • prívod je do SP2 max. 70 mm2, pre väčšie prierezy - na požiadanie podľa možností 
 • vývod je priamo z elektromera do 16 mm2, hlavný istič 25 A
 • iný hlavný istič od 6 A až do 40 A podľa špecifikácie
 • iné varianty na požiadanie

Plynomerové skrine:

 • sú určené na montáž plynomerov do veľkosti G 6 a regulátorov B6 , B10, B25
 • výstupné napojenie na PE 25 (32)
 • skrine sú certifikované EZU Praha a GAS Praha

Viac infomácií o produkte nájdete v dátovom liste (stiahnuť). O cenách sa informujte u našich regionálnych zástupcov alebo na oddeleniach odbytu.

 

Podobné prázdne plastové skrine

Elektromerové skrine typ G

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

 • V súlade s normou STN EN 62208
 • Skleným vláknom vystužený polyester  
 • Farba šedá RAL 7032
 • Stupeň krytia IP 43 (IEC-529)
 • Trieda ochrany 2
 • Zámok energetický / typ D / štvorcový
 • Rozmery V x Š x H (mm) 535 x 375 x 230
 • Montáž: na stenu, na stĺp, pod omietku, voľne stojaci pomocou nožičiek, voľne stojaci pilierový

Skrinka pre elektromer je kompletne zapojená s prípravou na uchytenie a zapojenie elektromera vrátane protokolu o skúške a osvedčenia o akosti a kompletnosti výrobku – atestu. Prívod je priamo do ističa max. 25 mm2, pre väčšie prierezy - na požiadanie podľa možností. Vývod je priamo z elektromera max. 16 mm2, na požiadanie cez svorky, v prevedení s kombinovanou zásuvkou (32 A/400 V, 16 A/230 V) sú na výstupe svorky do 25 mm2, hlavný istič do 25 A. Hlavný istič od 6 A až do 40 A podľa špecifikácie. V prevedení s kombinovanou zásuvkou je zapojený chránič 40 A/30 mA pred kombinovanou zásuvkou, vývod z rozvádzača je nezávisle zapojený od obvodu s kombinovanou zásuvkou. Variant montáže na stĺp, alebo voľne stojaci (na nožičkách) je možný na vyžiadanie.

Základné typy:

RE G 25A,HDO             RE G 25A,HDO,400/230

RE G 25A,HDO,SP2     RE G 25A,HDO,SP2,400/230

RE GN 25A,HDO          RE GN 25A,HDO,400/230

Viac infomácií o produkte nájdete v dátovom liste (stiahnuť). O cenách sa informujte u našich regionálnych zástupcov alebo na oddeleniach odbytu.